I. DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZEDAWCY

II. ZAKRES OBOWIAZYWANIA REGULAMINU

III. WAZNOSC OFERT

IV. PREZENTACJA PRODKTOW

V. CENY PRODKTOW

VI. SKLADANIE ZAMOWIEN I BEZPIECZNA PLATNOSC

VII. IDENTYFIKACJA

VIII. DOSTAWA

IX. GWARANCJA SATYSFAKCJI LUB ZWROT PIENIEDZY

X. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZESYLEK NIEDOSTARCZONYCH PRZEZ PRZEWOZNIKA

XI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

XII. WLASNOSC INTELEKTUALNA

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XIV. SPRZEDAC PRYWATNA

 

 

I. DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZEDAWCY

POWER LAB SARL
POWER LAB SARL Spółka Akcyjna Uproszczona z kapitałem w wysokości 12 500 euros, z siedzibą pod adresem 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luksemburg), zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlowym pod numerem B200913. Wewnątrzwspólnotowy podatek VAT: LU28020230.

 

II. ZAKRES OBOWIAZYWANIA REGULAMINU

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza automatycznie akceptację całości niniejszego regulaminu..

 

III. WAZNOSC OFERT

Artykuły widoczne na naszych stronach internetowych dostępne są do chwili wyczerpania zapasów. W przypadku pobrania płatności dotyczącej zamówienia artykułu, który nie jest dostępny, https://help-ukraine.io zobowiązuje się do zapisania jej na koncie Klienta na poczet przyszłych zakupów lub zwrotu pełnej kwoty w terminie 15 dni. https://help-ukraine.io zobowiązuje się do zawiadomienia pocztą elektroniczną Klienta, który zamówił produkt niedostępny.

 

IV. PREZENTACJA PRODKTOW

Artykuły widoczne na naszych stronach internetowych dostępne są do chwili wyczerpania zapasów. W przypadku pobrania płatności dotyczącej zamówienia artykułu, który nie jest dostępny, https://help-ukraine.io zobowiązuje się do zapisania jej na koncie Klienta na poczet przyszłych zakupów lub zwrotu pełnej kwoty w terminie 15 dni. https://help-ukraine.io zobowiązuje się do zawiadomienia pocztą elektroniczną Klienta, który zamówił produkt niedostępny.

 

V. CENY PRODKTOW

Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oprócz ewentualnych kosztów dostawy. Kwota podatku VAT wyświetla się po dokonaniu wyboru produktu przez Klienta. W przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT, nowe stawki mogą zostać zastosowane w odniesieniu do cen artykułów bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Klienta. https://help-ukraine.io zastrzega sobie prawo modyfikacji swoich cen w dowolnej chwili, jednak wszystkie produkty są fakturowane wg cen obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia.

Ceny zawierają ewentualne obniżki udzielone na produkty https://help-ukraine.io. Ceny te są ostateczne i nie podlegają korekcie w czasie ich obowiązywania, określonym na stronie https://help-ukraine.io. Oprócz okresów ważności cen wcześniej określonych, https://help-ukraine.io ma prawo do modyfikowania ich w dowolnym momencie. Ceny nie zawierają opłat manipulacyjnych oraz ewentualnych kosztów dostawy, które mogą być doliczone dodatkowo, jeżeli jest to określone na stronie. Wszystkie produkty są fakturowane wg cen obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia, wliczając dodatkowe opłaty.

 

VI. SKLADANIE ZAMOWIEN I BEZPIECZNA PLATNOSC

Klient potwierdza swoje zamówienie w sposób opisany poniżej. Ta walidacja oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Klient zainteresowany artykułem widocznym na stronie https://help-ukraine.io wykonuje następujący proces w celu ustalenia swojego zamówienia. Po kliknięciu ikony „Potwierdź” i sprawdzeniu specyfiki zamówienia (koloru, ilości, rozmiaru, ceny itp.) Klient potwierdza wybór wybranych produktów jednym kliknięciem.

Jeśli klient ma specjalną ofertę, musi najpierw wprowadzić kod, który został przypisany w przewidzianym do tego celu polu. Podczas pierwszego zamówienia klient ma do wypełnienia formularz zawierający następujące informacje: tytuł, nazwisko, imię, pełny adres dostawy, adres e-mail, datę urodzenia, numer telefonu. Przy tej okazji klient tworzy swoje hasło. Klient ma prawo płacić kartą kredytową bezpośrednio na stronie. Po zatwierdzeniu metody płatności klient ostatecznie i nieodwołalnie zatwierdza swoje zamówienie z efektami wskazanymi poniżej.

 

VI.I Płatność kartą: VISA, MASTERCARD

W przypadku płatności kartą należy wprowadzić numer karty (16 cyfr bez spacji), datę ważności karty i kod CVX (3 ostatnie cyfry, znajdujące się na odwrocie karty, na wysokości paska podpisu).
Następnie ostatecznie potwierdzić zamówienie, klikając na "Potwierdź". Dla bezpieczeństwa płatności w niektórych przypadkach wymagany będzie kod transakcji, przesłany Klientowi przez jego bank. Zakreślając pole "Zapamiętaj", Klient wyraża zgodę, aby numer jego karty kredytowej został zachowany do wykorzystania przy dokonywaniu zakupów w przyszłości.

 

VI.II Paypal

Po utworzeniu przez Klienta konta w systemie PayPal, który koduje i zabezpiecza numer karty, aby dokonać zapłaty na stronach internetowych, Klient musi jedynie podać swój adres e-mail i hasło PayPal.
Informacje te nie są w żaden sposób ujawniane https://help-ukraine.io. PayPal chroni numery karty, zachowując je w postaci zaszyfrowanej.
Płatność kartą prezentową.

 

VI.III Płatność przelewem bankowym

Po prostu wybierz „przelew bankowy” i potwierdź zamówienie. Otrzymasz e-mailem nasze dane bankowe i przypomnienie kwoty zamówienia, z unikalnym numerem transakcji, który zostanie określony w banku podczas dokonywania przelewu. Rozpoczniemy przygotowywanie zamówienia po otrzymaniu przelewu bankowego (trwa to około 5 dni roboczych, w zależności od terminów międzybankowych).

 

VI.IV Płatność w 3 ratach

Nie przyjmujemy 3 rat płatności.

 

VI.V American Express


Karta American Express jest akceptowana na stronie internetowej https://help-ukraine.io.

  

VI.VI Brak płatności

https://help-ukraine.io zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który nie opłacił w całości lub w części jakiegokolwiek ze swoich poprzednich zamówień lub wobec którego wystąpił spór dotyczący płatności i zaistniało niebezpieczeństwo oszustwa.

 

VI.VII Weryfikacja płatności

Firma https://help-ukraine.io przeprowadza kontrolę wszystkich zamówień złożonych na jej stronach internetowych. Kontrole te mają na celu zabezpieczenie firmy https://help-ukraine.io przed oszustwami. W celu odblokowania realizacji zamówienia, nasza firma może zażądać od Klienta przedstawienia odpowiednich dokumentów: dowód potwierdzający adres zamieszkania lub posiadanie rachunku bankowego na jego nazwisko, bądź też dowód potwierdzający adres zamieszkania osoby określonej jako odbiorca pod podanym adresem dostawy itd.

 

VI.VIII Bezpieczna płatność

Strona https://help-ukraine.io korzysta z serwisu zapewniającego bezpieczeństwo płatności. Dotyczy on normy bezpieczeństwa SSL. Dane bankowe Klienta są przesyłane do naszego serwera w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer), a następnie przekazywane w całkowicie bezpieczny sposób do naszego banku CIC. Nie są one w żaden sposób zapamiętywane. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, żądana płatność jest przekazywana w czasie rzeczywistym do bezpiecznego administratowa telepłatności, który wysyła prośbę o autoryzację płatności do banku. Administrator dostarcza następnie drogą elektroniczną certyfikat płatności, zawierający zapłaconą kwotę oraz datę dokonanej transakcji.

 

VII. IDENTYFIKACJA

Klient, który przeprowadził transakcję zakupu na stronie https://help-ukraine.io może wybrać swoje hasło, tak aby nie musiał wypełnia formularzy wymaganych w celu złożenia kolejnych zamówień.
W ten sposób jest on zarejestrowany na witrynie internetowej jako Klient https://help-ukraine.io.
Hasło, z którego korzysta Klient https://help-ukraine.io jest całkowicie poufne i osobiste. Nie może ono być przekazywane osobom trzecim.Jeżeli Klient zgubi lub zapomni swoje hasło, powinien jak najszybciej wysłać e-mail na adres contact@help-ukraine.io, aby nas o tym zawiadomić. Nowe hasło zostanie mu wysłane na jego adres e-mail w terminie 48 godzin. W celu ułatwienia identyfikacji Klienta poprzez równoczesne podanie adresu e-mail oraz hasła, Klient upoważnia firmę https://help-ukraine.io do przesłania na twardy dysk swojego komputera pliku typu ""cookie"", który będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu ułatwienia tejże identyfikacji.

 

VIII. DOSTAWA

Les délais de livraisons indiqués ont comme référence la date de commande et sont présentés en jours ouvrés ( samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de livraison ). En cas de force majeure, https://help-ukraine.io ne saurait être responsable du retard de livraison.

 

IX. GWARANCJA SATYSFAKCJLI LU ZWROT PIENIEDZY

Wszystkie produkty zakupione w https://help-ukraine.io podlegają wymianie lub mogą zostać zwrócone w ramach «Gwarancji satysfakcji lub zwrotu pieniędzy». Dotyczy to sytuacji, kiedy Klient nie chce zachować produktu z następujących powodów: produkt mu się nie podoba, rozmiar produktu nie jest właściwy, jego kolor nie jest odpowiedni itd….
Aby zwrot mógł być zaakceptowany, musi spełniać następująca warunki:
- Produkty nie były noszone ani używane na zewnątrz. Produkty są odesłane w stanie całkowicie nowym,
- Produkty są odesłane w oryginalnym opakowaniu, w dobrym stanie
- Produkty są odesłane w terminie 15 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia,
- Klient musi postępować zgodnie z procedurą zwrotu.

 

X. SPOSO POSTEPOWANIA W PRZYPADKU PRZESYLEK NIEDOSTARCZONYCH PRZEZ PRZEWOZNIKA

W przypadku zwrotów z powodu "ADRESAT NIE MIESZKA POD WSKAZANYM ADRESEM", "NIE ODEBRANO" lub "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU", https://help-ukraine.io nie gwarantuje rezerwacji zamówionych artykułów i może przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, jeżeli produkt lub produkty nie są już dostępne.

 

X.I Zwroty z powodu "ADRESAT NIEZNANY"

Dotyczy przesyłek zwróconych przez firmę transportową odpowiedzialną za przeprowadzenie dostawy z dopiskiem: Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem. Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, https://help-ukraine.io skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta.
https://help-ukraine.io zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "Adresat nie mieszka pod wskazanym adresem.

 

X.II Zwroty z powodu "NIE ODEBRANO"

Dotyczy przesyłek, które nie zostały odebrane przez adresata w punkcie odbioru w określonym terminie.Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, https://help-ukraine.io skontaktuje się z klientem, aby ponownie przesłać mu zamówienie, jeżeli produkt jest wciąż dostępny lub przeprowadzić zwrot kosztów zamówienia, w zależności od decyzji klienta.https://help-ukraine.io zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zwrotu kosztów zamówienia, a nie przesłania go ponownie w przypadku wielu zwrotów typu "NIE ODEBRANO".

 

X.III Zwroty z powodu "ADRESAT ODMÓWIŁ ODBIORU"

Klient odmówił odbioru dostarczonej przesyłki.Po otrzymaniu i akceptacji przesyłki przez naszą firmę, konto klienta zostanie skredytowane bonem na zakupy w terminie 72 godzin od chwili odbioru przesyłki. Klient może zażądać anulowania tego bonu i bezpośredniego zwrotu kosztów na naszych stronach internetowych, w rubryce "OBSŁUGA KLIENTA".

 

XI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

W odniesieniu do wszystkich etapów dostępu i korzystania z witryny, wypełniania formularzy, składania zamówień, dostawy artykułów lub jakichkolwiek innych usług, odpowiedzialność firmy https://help-ukraine.io jest ograniczona. W związku z powyższym, firma https://help-ukraine.io nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub szkód związanych z wykorzystywaniem sieci Internet, całkowicie niezależnych od woli firmy https://help-ukraine.io i podjętych przez nią środków ostrożności.

W szczególności firma https://help-ukraine.io nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zakłóceń dotyczących ciągłości świadczenia usług, spowodowanych atakami zewnętrznymi lub obecnością wirusów komputerowych. Równocześnie wszystkie okoliczności uznane zgodnie z orzecznictwem Sądu Kasacyjnego jako przypadek siły wyższej zwalniają https://help-ukraine.io z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Klienci korzystają z wszystkich gwarancji udzielanych przez marki sprzedawane za pośrednictwem naszej witryny.

 

XII. WLASNOSC INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy witryny https://help-ukraine.io, zarówno wizualne jak i dźwiękowe, jak również ich technologie są chronione prawami autorskimi, markami lub patentami.
Stanowią one wyłączną własność firmy https://help-ukraine.io.
Jakiekolwiek linki hipertekstowe prowadzące do witryny https://help-ukraine.io, między innymi przy wykorzystaniu technik typu framing, deep-linking, in-line linking oraz innego rodzaju podobnych technik zamieszczania linków są absolutnie zabronione.
W konsekwencji jakikolwiek zamieszczony link, nawet domyślnie zaakceptowany, musi zostać usunięty na zwykłe żądanie firmy https://help-ukraine.io.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOOWYCH

XIII.I Pozyskiwania danych osobowych użytkowników witryny

Podczas zakładania konta klienta i składania zamówień na stronie https://help-ukraine.io, gromadzone są dane osobowe Klienta. Wszystkie dane pozyskiwane są w sposób adekwatny,słuszny i ograniczony do potrzeb związanych z przetwarzaniem.

Termin « dane o charakterze osobowym » oznacza wszystkie dane pozwalające zidentyfikować jednostkę, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres zamieszkania, adres IP, a także wszystkie informacje, które Klient przekazuje https://help-ukraine.io.

 

XIII.II Cel gromadzenia danych osobowych

Dane o charakterze osobowym są zbierane wyłącznie w określonych, jasnych i zgodnych z prawem celach:
-realizację zamówień składanych na stronie,
-tworzenie statystyk handlowych, prowadzenie badań rynku i zachowań konsumenckich,
-tworzenie i zarządzanie bazami danych
-wykonywanie operacji związanych z obsługą Klienta,
-selekcjonowanie Klientów, w celu realizacji działań promocyjnych,
-wysyłania wiadomości i ofert promocyjnych sklepu https://help-ukraine.io. Klient może w każdej chwili wypisać się z oferty promocyjnej, klikając na przewidziany w tym celu link usytuowanie w dolnej części e-maila, który dotyczy oferty.
-przestrzeganie prawnych obowiązków oraz regulaminu.
-walka z oszustwem internetowym.

  

XIII.III Odbiorcy gromadzonych danych

Firma POWER LAB oraz firmy współpracujące, związane umową ze POWER LAB mają dostąp do informacji dot. Klienta w celu realizacji zamówień. Mają go także osoby zatrudnione w POWER LAB w następujących serwisach: handlowym, administracyjnym, technicznym i serwisach odpowiedzialnych za kontrolę (audytorzy, osoby odpowiedzialne za procedury i kontrole wewnętrzne, itd..)

Dane osobowe mogą być także przekazane instytucjom publicznym w sprawach toczących się przed wymiarem sprawiedliwości oraz innych sprawach prawnych, urzędowych i windykacyjnych.

Wszelka ostrożność zostanie zachowana w kwestii wykorzystywania danych o charakterze osobowym, szczególnie jeżeli chodzi o zapobieganie ich zniekształcaniu, niszczeniu, a także aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu.

 

XIII.IV Przechowywanie danych o charakterze osobowym

lat, licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej transakcji na stronie, lub ostatniej aktualizacji konta klienta. Niektóre z Twoich danych bankowych, tj. skrócony numer karty kredytowej i data jej wygaśnięcia, będą przechowywane przez okres 13 miesięcy w celu walki z oszustwami internetowymi. Kryptogram jest jednak systematycznie niszczony po udanej, kompletnej i niekwestionowanej transakcji.

W ramach Serwisu Premium użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie skróconego numeru karty kredytowej i daty jej wygaśnięcia przez okres 13 miesięcy licząc od dnia przeprowadzenia ostatniej transakcji na stronie, lub ostatniej aktualizacji konta klienta. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka ''Zapamiętaj''. W każdym momencie Klient ma prawo wycofać swoją zgodę odznaczając tą samą wzmiankę. W przypadku braku nowych transakcji, lub aktualizacji konta klienta w okresie pięciu lat, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte.

 

XIII.V Cookies

POWER LAB dokonuje pomiarów ilości odwiedzanych stron, czynności odwiedzającego na stronie i częstotliwości odwiedzin, dzięki plikom « cookies».
Pliki cookie nie pozwalają na zidentyfikowanie Klienta. Przy ich pomocy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące czynności wykonywanych na komputerze podczas przeglądania strony https://help-ukraine.io (odwiedzane strony, godzina i data odwiedzin, itd.), które mogą być odczytywanie podczas późniejszych wizyt.
Gromadzone pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych i nie są nigdy przekazywane osobom trzecim.

Wykorzystywanie plików cookies wymaga zgody Klienta. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu dotyczące wykorzystywania plików cookies odbywa się w sposób odpowiedni przy pomocy wyszukiwarki.

Niektóre pliki cookies o nazwie «pliki cookie reklam» pozwalają śledzić poruszanie się Klienta po stronie, rejestrowanie oglądanych przez niego produktów i następnie w terminie maksymalnym 90 dni wysyłanie reklam związanych lub nie z minioną aktywnością na stronie. Te pliki cookies są połączone z profilem Klienta (bez możliwości zidentyfikowania go). Wymagają one także Twojej jednoznacznej zgody w sposób określony poniżej.

 

XIII.VI Zgoda

Klikając Kontynuuj podczas tworzenia konta, jest wyraźnie napisane, że „rejestrując się, będziesz korzystać wyłącznie ze wszystkich naszych dobrych planów i zaakceptujesz naszą politykę ochrony danych”. Gdy zdecydujesz się przekazać swoje dane osobowe w Witrynie, klikając Kontynuuj lub zgodnie z punktem 4 powyżej opisanym, wyraźnie wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejsza Karta i obowiązujące prawodawstwo.

 

XIII.VII Prawo dostępu i sprostowania

Gdy Klient przekazuje dane osobowe, wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Zgodnie z prawem UE 2016/679, Klient ma prawo dostępu, poprawiania, ograniczania, przenoszenia, przesłuchiwania oraz, jeśli to konieczne, sprzeciwiania się jego danych, które mogą być wykonywane przez:
E-mail: contact@help-ukraine.io
Pocztowa poczta do POWER LAB, 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luksemburg)/


Z uzasadnionych przyczyn Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które go dotyczą, lub ograniczyć ich wykorzystanie.
Cutomer może złożyć skargę, kontaktując się z organem kontrolnym.

 

XIII.VIII Wzajemność

WzajemnośćKlient zobowiązuje się do nieprzekazywania informacji dot. firmy POWER LAB i zachowania ich wyłącznie dla indywidualnego użytku. Firma POWER LAB zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania danych dot. firmy, a także poproszenia Klienta o ich usunięcie.

  

XIV. SPRZEDAZ PRYWATNA

Produkty oferowane do sprzedaży w ramach akcji ""Sprzedaży prywatnej https://help-ukraine.io"" są dostępne dla osób spełniających co najmniej dwa z wymienionych poniżej warunków:
- Klient https://help-ukraine.io, posiadający konto na naszej witrynie, z prawidłowym adresem e-mail i hasłem
- Otrzymał zaproszenie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany dla danego konta
- Otrzymał co najmniej jedną wiadomość e-mail ze strony https://help-ukraine.io.