I. Pozyskiwanie danych o charakterze osobowym

II. Cele pozyskiwania danych

III. Zwalczanie oszustw

IV. Odbiorcy pozyskiwanych danych

V. Okres przechowywania danych o charakterze osobowym

VI. Bezpieczeństwo

VII. Pliki cookies

VIII. Zgoda

IX. Prawo dostępu i modyfikacji

 

 

I. Pozyskiwanie danych o charakterze osobowym

Podczas tworzenia Twojego konta i składania zamówień na witrynie https://help-ukraine.io (nazywanej dalej Witryną), firma Power Lab pozyskuje Twoje dane o charakterze osobowym. Wszystkie dane pozyskiwane są w sposób adekwatny, trafny i ograniczony do zakresu niezbędnego do procesu przetwarzania (punkt 2 i 3).Podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie tych danych jest POWER LAB Spółka Akcyjna Uproszczona, z siedzibą pod adresem 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luksemburg), zarejestrowany w luksemburskim rejestrze handlowym pod numerem B200913. Wyrażenie "dane o charakterze osobowym" oznacza wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby, obejmujące między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, adres IP oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik przekazuje firmie POWER LAB, dotyczące jego osoby. W celu zwalczania oszustw, o których mowa poniżej (punkty 2 i 3), firma POWER LAB może również przechowywać przez ograniczony czas informacje dotyczące transakcji realizowanych za pośrednictwem jej Witryny.

 

II. Cele pozyskiwania danych

Dane o charakterze osobowym są pozyskiwane tylko w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, aby spełnić jeden lub więcej z poniższych celów:


(I)zarządzanie zamówieniami składanymi na stronie,
(II)opracowywanie statystyk handlowych, przeprowadzanie badań rynku i zachowań konsumentów
(III)tworzenie i zarządzanie kartotek potencjalnych klientów, obejmujące między innymi takie operacje techniczne, jak normalizacja, wzbogacanie i kopiowanie,
(IV)przeprowadzanie operacji dotyczących zarządzania klientami,
(V)wybór klientów w ramach przeprowadzanych akcji reklamowych i promocyjnych,
(VI)wysyłanie zaproszeń i wiadomości promocyjnych dotyczących firmy Power Lab. Możesz w dowolnej chwili zakończyć subskrypcję tych opcji, klikając link przewidziany w tym celu na dole przesyłanych Ci wiadomości e-mail.
(VII)zapewnienie przestrzegania obowiązków naszej firmy, określonych obowiązującymi przepisami.
(VIII)zwalczanie oszustw w sposób określony w poniższym punkcie 3.

 

III. Zwalczanie oszustw

W celu zwalczania oszustw, firma Power Lab opracowała system mogący prowadzić do:


(I)Zażądania od określonego klienta, w celu zabezpieczenia transakcji, przesłania pewnych dokumentów po uiszczeniu płatności, w przypadku automatycznego alarmu wywołanego przez informacje dotyczące zamówienia.
(II)Zablokowania zamówienia, jeżeli dane konto klienta zostało wcześniej wykorzystane w celu popełnienia oszustwa.
(III)Przekazania danych osobowych klienta na prośbę organów sądowych w przypadku złożenia doniesienia, lub nakazu sądowego.

 

IV. Odbiorcy pozyskiwanych danych

Tylko i wyłącznie nasza firma oraz przedsiębiorstwa zewnętrzne związane z nią zawartymi umowami, odpowiedzialne za obsługę zamówienia, posiadają prawo dostępu do przekazanych nam informacji. Osoby, które będą posiadać prawo dostępu do danych osobowych w firmie Power Lab to - w zakresie przyznanych im uprawnień - pracownicy działu handlowego, działów administracyjnych, działu technicznego oraz działów odpowiedzialnych za kontrolę (biegli audytorzy, komórki odpowiedzialne za wewnętrzne procedury kontrolne itd.). Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione władze państwowe, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają przekazania im tych danych, organy ścigania, pracownicy rządowi oraz instytucje odpowiedzialne za ściąganie należności.

 

V. Okres przechowywania danych o charakterze osobowym

Dane, które zbieramy, są przechowywane od ostatniej transakcji dokonanej w witrynie lub ostatniej aktualizacji konta klienta. W przypadku braku nowej transakcji, lub aktualizacji konta klienta w okresie pięciu lat, dane osobowe dotyczące klienta zostaną automatycznie usunięte. Niektóre dane bankowe, takie jak skrócone numery kart bankowych i daty wygaśnięcia, będą przechowywane przez okres 13 miesięcy w celu zapobiegania oszustwom, licząc od ostatniej transakcji, której klient dokonał na stronie, lub ostatniej aktualizacji konta klienta, tak jak w ramach usługi Premium. Po zaznaczeniu pola "Zapamiętaj", dane bankowe klienta będą mogły być użyte podczas składania kolejnych zamówień. 

 

VI. Bezpieczeństwo

Nasza firma podejmuje wszelkie środki ostrożności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności zapobiegające ich uszkodzeniu lub udostępnieniu osobom trzecim. Szyfrowanie i anonimizacja to dwa z zastosowanych środków.

  

VII. Pliki cookies

W celu zapewnienia najlepszej obsługi klienta, gromadzimy dane dotyczące liczby odwiedzanych stron, liczby wizyt, czynności przeprowadzanych przez osoby odwiedzające naszą Witrynę oraz częstotliwości odwiedzin. W tym celu wykorzystujemy technologię plików "cookies". Plik cookie nie umożliwia identyfikacji użytkownika. W ujęciu ogólnym, zapisuje on jedynie informacje dotyczące stron odwiedzanych z komputera użytkownika na naszej witrynie (wyświetlane strony, data i godzina odwiedzin itd.), które możemy następnie odczytać podczas następnej wizyty na naszych stronach.
Wykorzystanie cookies, własnych lub osób trzecich, które nie jest niezbędne do funkcjonowania stron, wymaga wyraźnej zgody danej osoby. Zgody takiej, na wykorzystanie plików cookies można udzielić lub odmówić jej udzielenia, ustawiając w odpowiedni sposób parametry Twojej wyszukiwarki, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z danej wyszukiwarki internetowej.
Niektóre pliki cookies, nazywane "cookie reklamowymi" umożliwiają nam śledzenie nawigacji na stronach internetowych i zapisywanie wyświetlanych produktów, w celu przedstawienia użytkownikowi w maksymalnym terminie 90 dni banerów reklamowych, które mogą być związane z odwiedzanymi stronami lub też nie. Te pliki cookies są związane z profilem internetowym użytkownika (ale nie umożliwiają jego identyfikacji).

 

VIII. Zgoda

Klikając Kontynuuj podczas tworzenia konta, jest wyraźnie napisane, że « rejestrując się, korzystasz ze wszystkich naszych ofert specjalnych i akceptujesz naszą politykę ochrony danych ». Gdy użytkownik decyduje się przekazać swoje dane osobowe w Witrynie, klikając przycisk Kontynuuj lub zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej, wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z informacjami podanymi w niniejszym regulaminie i obowiązującym prawie.

 

IX. Prawo dostępu i modyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ustawy UE 2016/679, użytkownik posiada następujące prawa:
- prawo do dostępu
- prawo do sprostowania danych
- prawo do usunięcia
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- prawo do przeniesienia
- prawo do sprzeciwu


Aby dochodzić prawa dostępu, sprostowania, lub usunięcia, można zrobić to bezpośrednio w koncie klienta. Aby dochodzić praw ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i sprzeciwu, klient może się z nami skontaktować: pocztą elektroniczną na adres: contact@help-ukraine.io
pocztą tradycyjną na adres:  POWER LAB, 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luksemburg).


Klient może w razie potrzeby złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.