Wzmianki prawne

Ta strona internetowa jest własnością firmy Power Lab Sarl, której główna siedziba znajduje się pod adresem 144 Z.A.E WOLSER A, 3225 Bettembourg (Luksemburg), z kapitałem zakładowym w wysokości 12.500€, zarejestrowanym w Rejestrze Handlu i Spółek w Luksemburg pod numerem B200913; Zidentyfikowane w ramach wewnątrzwspólnotowego numeru VAT LU28020230; Można się z nim skontaktować e-mailem na adres : .

Numer zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę POWERLAB to 10061243/1.

 

Informacje o hoście

Strona jest hostowana przez Amazon Web Services.